Aktuality

Prodloužení vánočních prázdnin - dny boje proti COVIDU

Včerejším rozhodnutím vlády se prodlužují vánoční prázdniny.
Naposledy půjdou žáci do školy v pátek 18. 12. 2020. MŠMT vyhlásilo 21. a 22. 12. 2020 jako „Dny boje proti covidu“. Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné. Školní družina ani jídelna nebudou v provozu.

Vyhlášení Výzvy „Nákup notebooků k realizaci distanční on-line výuky“

Základní škola Brno, Hamry 12, příspěvková organizace
tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Nákup notebooků k realizaci distanční on-line výuky“

Výzva k podání nabídek KE STAŽENÍ ZDE

Přílohy:
č.1 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a o pravdivosti údajů KE STAŽENÍ ZDE

č.2 Čestné prohlášení ke splnění některých kvalifikačních předokladů KE STAŽENÍ ZDE

č.3 Vzor kupní smlouvy KE STAŽENÍ ZDE

č.4 Technická specifikace KE STAŽENÍ ZDE

Úřední hodiny o prázdninách

čtvrtek a pátek 1. 7. a 2. 7. v době od 9.00 - 11. 00 hod.

středa 7. 7. a pátek 9. 7. v době od 9.00 - 11. 00 hod.

25. - 31. 8. v době od 9.00 - 12. 00 hod.

V jinou dobu vždy po telefonické domluvě.

Přihlášku stravy na školní rok 2021/22 je možné posílat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
UVÁDĚJTE DATUM ODKDY V ZÁŘÍ DÍTĚ ZAČNE NA OBĚDY CHODIT, JINAK BUDE NASTAVENO OD 1. 9. 2021!

nebo osobně v době od:

25. - 31. 8.   8.00  - 12.00 hod

a od začátku šk. roku 7.30 - 13.30 hod. 

  

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné letní prázdniny!

Informace k ukončení školního roku

Žáci budou odevzdávat učebnice dle pokynů třídních učitelů v týdnu od 22. 6. Vysvědčení se vydává 26. 6. od 8.00 hod (1 vyučovací hodina). Další pokyny budou upřesněny.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 je ředitelské volno. Na žáky se budeme těšit opět 1. září 2020.

Příměstské tábory léto 2020

ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

1.TERMÍN: 13.7. – 17.7. 2020    „CESTA ZA POKLADEM“

  tabor1

tabor2

2.TERMÍN: 17.8. – 21.8. 2020   „ASTERIX A OBELIX“

 

Tábor je určen pro děti 1. až 4. ročníku ZŠ.

Příchod dětí 8:00 – 8:30, odchod 16:00 – 16:30.

Aktivity: pohybové hry v přírodě, soutěže, dobrodružství, výtvarné tvoření a spousta dalšího

Cena:   2200,- (cena zahrnuje: program, materiál, pitný režim, stravování, pedagogický i zdravotnický dozor)

Obědy: teplá strava bude zajištěna každý den

                                                                                                              Těšíme se na Vás  Romča, Marťa, Dituš

PŘIHLÁŠKA

Vrácení přeplatků

Vážení rodiče,

v průběhu tohoto týdne jsme již vrátili tyto přeplatky:

1. Školní družina - kdo platil dle pokynů školy (840,- Kč na druhé pololetí) bylo mu vráceno 515,- Kč na účet, z něhož platba přišla. Kdo platil jinou částku, byl mu vrácen přeplatek po odečtení 325,- Kč.

2. Školní jídelna - proběhlo vrácení celého přeplatku všem strávníkům na účet, z nějž platby probíhaly. Částky, které jsou vidět v systému EDUPAGE NEJSOU PLATNÉ, byly aktuální pouze na konci února.

3. Kroužky pořádané naší školou - (poplatek 400,- Kč na pololetí)

- budou vráceny v hotovosti - na vrátnici v budově Obřanská 7:
PO 15. 6. a ST 17. 6. v době 14:00 - 17:00
PÁ 19. 6. v době 8:00 - 12.00
- nebo budou zaslány na účet, který zašlete spolu se jménem žáka a kroužku mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě jakýchkoli nejasností pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či volejte na 602 505 025

Nástup dětí do školy - rozvolňování opatření

Začalo postupné rozvolňování opatření a my jsme tak mohli školu otevřít od 11. 5. alespoň pro žáky 9. ročníku. K docházce se přihlásilo 13 žáků, výuka matematiky a českého jazyka probíhá každé úterý a čtvrtek ve dvou dvouhodinových blocích. Mají tak možnost si ještě před přijímacími zkouškami zopakovat vše potřebné. Nadále pak pokračuje distanční a online výuka.

Od 25. 5. je umožněn návrat žáků 1. stupně. Vše záleží na dobrovolnosti, o tom, jestli děti opět zasednou do školních lavic, je na uvážení rodičů. Všichni byli osloveni s dostatečným předstihem prostřednictvím informačního systému školy Edupage, případně pomohly i třídní učitelky s podáním informací. Od pondělí tak bude školní skupiny navštěvovat 58,7 % žáků 1. stupně. Dětem jsme umožnili příchod do školy už v 7.00 hod. a odchod ze školy nejpozději v 16.00 hod. dle potřeb rodičů. Děti jsou rozděleny do skupin max. 15 žáků, podařilo se nám vytvořit věkově homogenní skupiny a většina dětí bude se svou třídní učitelkou. Toto rozdělení nám dokonce umožní částečně obnovit prezenční výuku ve třídách, s ostatními bude nadále pokračovat distanční a online výuka. Na naší škole nejde tedy jen o "lepší hlídání", jak bývá uváděno v tisku.

Žáci 6. - 9. tříd budou moci opět navštěvovat školu v týdnu od 8. 6., a to prostřednictvím konzultací s jednotlivými vyučujícími. Na ty se mohou přihlašovat v prostředí školního informačního systému Edupage. Běžné vyučování tak, jak jsme všichni zvyklí, v letošním školním roce už nebude. nadále budou probíhat online hodiny i zadávání domácí práce.

Na příchod dětí do školy jsme dobře připraveni. Už před touto situací byla k dispozici dezinfekce rukou, nyní bude umístěna v každé třídě. Je zajištěno dostatek místa pro rozesazení žáků a dodržení bezpečné vzdálenosti mezi nimi. Máme digitální teploměr i náhradní roušky pro případ, že by některé dítě zapomnělo náhradní doma. Vyučující mají roušky, k dispozici i štíty a jednorázové rukavice. Chodba bude částečně přepažena, aby nedošlo k mísení skupin mezi sebou. Ranní sraz před školou bude v různých časových intervalech, abychom dodrželi všechny požadavky dané MŠMT a MZČR. Bude prováděna průběžná dezinfence během dopoledních hodin i každodenní úklid po vyučování s důrazem na zvýšenou hygienu a dezinfekci.

Vařit se bude také ve školní jídelně, od 25. 5. budou mít strávníci z 1. stupně teplé obědy. Do jídelny budu děti chodit dle rozpisu tak, aby se jednotlivé skupiny nesetkávaly. Od toho se bude odvíjet i odchod žáků, kteří budou chodit na oběd, po vyučování domů. 

Všechny potřebné informace k nástupu dětí do školy jsou předávány všem rodičům včas. Na děti už se moc těšíme a doufáme, že se od září budeme setkávat se všemi žáky opět ve škole.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
v rámci tříd může dojít k přesunu žáků, protože někteří žáci si podali žádosti na více škol.
O schůzce rodičů s třídními učitelkami, která proběhne v červnu, budete včas informováni prostřednictvím poskytnutých emailových adres.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za vedení školy
Mgr. Velena Varmužová, ředitelka ZŠ

1.A   1.B   1.C
1823704192   1645469196   1767694736
1889374144   1942181632   2893360128
1926444288   2170023424   2966050048
2066907136   2578539008   4124321056
2249423362   2651494144   4378279936
2413092096   2711803648   4847651842
2481478656   2772842496   5073192963
2891916857   2998986152   5424912896
4208659584   3011622528   6008645632
4378354688   3257802496   6185001472
4501558528   3438453888   6203947776
4525542441   3600674566   6284828168
4765718784   4110575616   7005058224
5343323684   4399745024   7057566728
6533324288   5583058688   7233487968
6573954561   5656782848   7660963328
6795167232   5812428544   8221403904
6945317632   6039230208   8874948096
6993752064   6908834304   9440606721
7042901504   7328992256   9882612736
8297393664   7507719683    
8306602249   7837008768    
9160467227   8224185856    
9761007104   9111179526    
9775617536   9339392544    

Zrušení platby stravného

Vážení rodiče,

pokud máte nastavený stálý platební příkaz k úhradě stravného do naší školní jídelny, zrušte si jej prosím. O vrácení přeplatků Vás budeme brzy informovat. Děkujeme za spolupráci.

Plánované znovuotevření škol

Vážení rodiče,

o možnosti návratu Vašich dětí navštěvujících první stupeň naší školy zpět do školních lavic od navrhovaného termínu 25.5.2020 Vás budeme informovat v polovině května. Vše se bude odvíjet od aktuálního vývoje epidemie a následných doporučení státu.
Žádám Vás, abyste nás nyní neinformovali o Vašem rozhodnutí, zda dítě pošlete či nikoliv. Vyjádřit se budete moct v dotazníku, který bude k dispozici 14 dní před potvrzeným termínem znovuotevření naší školy.
Děkuji za Vaše pochopení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Velena Varmužová, ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD K. Kilianová  722 732 101
ŠD E. Rychtecká 725 507 216
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení