Plán činností školní družiny školní rok 2021/22

Plán činnosti školní družiny školní rok 2021/22               

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno, Hamry 12, oddíl Školní družina. Probíhá v šesti odděleních v budově Obřanská 7. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce se zaměříme zejména na oblast zdravého životního stylu, upevnění a dodržování hygienických návyků, pobyt a činnosti venku na čerstvém vzduchu. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se budeme soustředit na činnosti v jednotlivých odděleních - viz projekty oddělení níže.

Děti mají možnost trávit volný čas v Knihovně ŠD, klidové místnosti, kde si mohou číst knihy, časopisy, hrát náročnější společenské hry, prohlížet knihy v tematických výstavkách vytvořených vychovatelkami a tím se seznamovat s dětskou literaturou.

Pro zpestření činnosti a jako podpůrná opatření pro žáky budou ve ŠD probíhat kluby – čtenářský, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský a jiné.

V letošním školním roce se v činnostech ŠD zaměříme na čtyři oblasti ve výchově:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, potírání agresivity formou vysvětlování (např. upozornit na nevhodnost sledování určitých filmů a pořadů v TV, vyhledávání agresivních filmů a pro děti nevhodných filmů a her na internetu vedoucí ke snižování prahu citlivosti k násilí) a individuálního jednání s dětmi, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství.

- společenskou výchovu - prostřednictvím společenské hry o základech slušného chování Nešťourej se v nose, četbou knih o etiketě určených dětem – Draka je lepší pozdravit, Slabikář slušného chování, Dědečku vyprávěj atd., si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování (zdravení, stolování, chování k  lidem a kamarádům).

- multikulturní výchovu – prostřednictvím knih Kamarádi z velké dálky, Děti jako já a hry Děti světa se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa.

- environmentální výchovu, zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:

1. oddělení - Svět v literatuře pro děti

2. oddělení - Rok s Machem a Šebestovou

3. oddělení - Chráněná fauna a flora

4. oddělení - Zázračná planeta

5. oddělení - Naše město a dopravní prostředky v něm

6. oddělení - Turistika, cestování, příroda

Projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tématikou prostřednictvím různých činností, výstupy jsou následně prezentovány.

 

Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku na zahradě a hřišti v areálu školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.

Příležitostné akce pro jednotlivá oddělení – budou zařazeny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Další činnosti v ŠD dle měsíců kromě výše zmíněných aktivit:

Září:

  • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD, poučení o bezpečnosti

Hygienické návyky, provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole
Zpátky do školy, prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme, tvoříme

28. 9. – Den české státnosti – státní svátek – připomenutí, význam, souvislosti

Hody a posvícení - význam, tradice, hody v naší obci

8. 9. – Mezinárodní den gramotnosti – činnosti k tématu

Říjen:

  • Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, tvoříme

Houby a vše o nich – bádáme, učíme se, tvoříme

28. 10. – státní svátek Vznik ČR – význam, tradice, státní symboly – povídáme si, tvoříme

Halloween – tvoříme, hrajeme hry
Podzim v pohádkách a básničkách

1. 10. – Mezinárodní den hudby – činnosti k tématu

Listopad:

  • Příroda plná barev - bádáme, pozorujeme, tvoříme s přírodninami

     Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, tvoříme

     17. 11. – státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - význam, povídáme si

Chystáme se na advent – povídáme si, tvoříme

Advent a Vánoce v pohádkách a příbězích

21. 11. – Světový den pozdravů – činnosti k tématu

Prosinec:

  • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, koledy, tvoříme

Vánoce ve světě – bádáme, tvoříme
Vánoce v pohádkách a básničkách  
Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, tvoříme

Život v ekosystémech – bádáme, tvoříme

11. 12. – Světový den dětství – činnosti k tématu

Leden:

  • Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, bádáme, tvoříme

Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – povídáme si, tvoříme

         Život v ekosystémech – bádáme, tvoříme
         Nekonečný vesmír

          Zima v pohádkách

24. 1. – Mezinárodní den vzdělání – činnosti k tématu

          

Únor:

  • Lidské tělo a zdravý životní styl - prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníč

Masopust – význam, tradice, tvoříme

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, tvoříme

Ptáci v zimě – bádáme, tvoříme

Člověk pod maskou – lidské chování, emoce, já – povídáme si, čteme, zamýšlíme se

12. 2. – Darwinův den – činnosti k tématu

Březen:

  • Život v ekosystémech – příroda se probouzí – bádáme, tvoříme

Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu

Jsem cyklista – dopravní značky, vybavení, pravidla silničního provozu – učíme se

Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata – bádáme, tvoříme

Jaro v pohádkách a básničkách

21. 3. - Mezinárodní den loutkového divadla – činnosti k tématu

          

Duben:

  • Měsíc Země- vše o ekologii a ochraně přírody (Den Země 22.4.)

Třídění odpadů, recyklace – bádáme, tvoříme

Velikonoce – význam, tradice – tvoříme

Život na farmě – bádáme, tvoříme

Etiketa pro děti – zásady slušného chování ve společnosti – povídáme si, učíme se

5. 4. – Mezinárodní den svědomí – činnosti k tématu

           

Květen:

  • Moje maminka - Den matek – tvoříme

Čarodějnice a jejich svět, kouzlení – tvoříme

Život v ekosystémech – bádáme, tvoříme

Svět rostlin – bádáme, tvoříme

Příroda v pohádkách

15.5. - Mezinárodní den rodiny – činnosti k tématu

Červen:

  • Pirátská dobrodružství – hrajeme si, tvoříme

Moře a vše o něm – bádáme, tvoříme

Slunce a vše o něm – bádáme, tvoříme

Léto v pohádkách a dobrodružné příběhy pro děti

Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty, povídáme si, tvoříme, píšeme

1. 6. – Světový den mléka – činnosti k tématu

                                                               Vypracovala: Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD K. Kilianová  722 732 101
ŠD E. Rychtecká 725 507 216
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení