Plán činností školní družiny školní rok 2022/23

Plán činnosti školní družiny školní rok 2022/23 

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno, Hamry 12, oddíl Školní družina. Probíhá v šesti odděleních v budově Obřanská 7. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce se v důsledku pandemie Covid 19 i nadále zaměříme na oblast zdravého životního stylu, upevnění a dodržování hygienických návyků, pobyt a činnosti venku na čerstvém vzduchu. Budeme se také věnovat integraci ukrajinských dětí do kolektivu.

Děti mají možnost trávit volný čas v Knihovně ŠD, klidové místnosti, kde si mohou číst knihy, časopisy, hrát náročnější společenské hry, prohlížet knihy v tematických výstavkách vytvořených vychovatelkami a tím se seznamovat s dětskou literaturou.

V činnostech ŠD se zaměříme na čtyři oblasti ve výchově:
prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, potírání agresivity formou vysvětlování (např. upozornit na nevhodnost sledování určitých filmů a pořadů v TV, vyhledávání agresivních filmů a pro děti nevhodných filmů a her na internetu vedoucí ke snižování prahu citlivosti k násilí) a individuálního jednání s dětmi, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství,

- společenskou výchovu -  prostřednictvím společenské hry o základech slušného chování Nešťourej se v nose, četbou knih o etiketě určených dětem – Draka je lepší pozdravit, Slabikář slušného chování, Dědečku vyprávěj atd., si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování (zdravení, stolování, chování k  lidem a kamarádům),

- multikulturní výchovu – prostřednictvím knih Kamarádi z velké dálky, Děti jako já a hry Děti světa se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa,

- environmentální výchovu, zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

 

Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:

1. oddělení - Svět v literatuře pro děti

2. oddělení – Pohádky z celého světa

3. oddělení – Morava, můj domov

4. oddělení – Pohádkové putování

5. oddělení – Poznáváme zvířata celého světa

6. oddělení – Výlety a cesty – poznáváme ČR

 Projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tématikou prostřednictvím různých činností.


Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku na zahradě a hřišti v areálu školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.

Příležitostné akce pro jednotlivá oddělení – budou zařazeny v závislosti na aktuální nabídce.

 

 

Další činnosti v ŠD dle měsíců kromě výše zmíněných aktivit:

Září:

 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD, poučení o bezpečnosti
 • Hygienické návyky, provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole
 • Zpátky do školy, prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme, tvoříme
 • 28. 9. – Den české státnosti – státní svátek – připomenutí, význam, souvislosti
 • Hody a posvícení  - význam, tradice, hody v naší obci
 • 7. 9. – Den otevřených dveří památek ČR – činnosti k tématu

 

Říjen:

 • Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, pozorujeme, tvoříme
 • Plody podzimu – bádáme, učíme se, tvoříme
 • 28. 10. – státní svátek Vznik ČR – význam, tradice, státní symboly – povídáme si, tvoříme
 • Halloween – tvoříme, hrajeme hry
 • Podzim v pohádkách a básničkách
 • 20. 10. – Den stromů – činnosti k tématu

 

Listopad:

 • Příroda plná barev - bádáme, pozorujeme, tvoříme s přírodninami
 • Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, tvoříme
 • 17. 11. – státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - význam, povídáme si
 • Chystáme se na advent – povídáme si, tvoříme
 • Sv. Martin 11. 11. – význam, tradice, tvoříme
 • 21. 11. – Světový den pozdravů – činnosti k tématu

 

Prosinec:

 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, koledy, tvoříme
 • Vánoce ve světě – bádáme, tvoříme
 • Vánoce v pohádkách a básničkách   
 • Mikuláš a čert – význam, tradice, tvoříme
 • Život v ekosystémech – bádáme, tvoříme
 • 11. 12. – Den hor – činnosti k tématu

 

Leden:

 • Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, bádáme, tvoříme
 • Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – povídáme si, tvoříme
 • Tři králové – význam, tradice, tvoříme
 • Nekonečný vesmír
 • Zima v pohádkách
 • 24. 1. – Mezinárodní den vzdělání – činnosti k tématu

            

Únor:

 • Lidské tělo a zdravý životní styl - prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníček
 • Člověk pod maskou – masopust -význam, tradice, tvoříme
 • Lidské chování, emoce, já – povídáme si, čteme, zamýšlíme se (sv. Valentýn – láska)
 • Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, tvoříme
 • Život v ekosystémech - zvířata v zimě – bádáme, tvoříme
 • Světlo – střídání dne a noci, svátek Hromnice 2. 2. – povídáme si, bádáme, tvoříme
 • 10. 2. – Den luštěnin – činnosti k tématu

 

 Březen:

 • Život v ekosystémech – příroda se probouzí – bádáme, tvoříme
 • Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu
 • Jsem cyklista – dopravní značky, vybavení, pravidla silničního provozu – učíme se, poznáváme
 • Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata, vznik Země – bádáme, tvoříme
 • Jaro v pohádkách a básničkách
 • 22. 3. – Světový den vody – činnosti k tématu

           

 Duben:

 • Měsíc Země - vše o ekologii a ochraně přírody (Den Země 22.4.)
 • Měsíc bezpečnosti v dopravě – chování na silnici, ve městě, pravidla – učíme se
 • Velikonoce – význam, tradice – tvoříme
 • Život na farmě – bádáme, tvoříme
 • Etiketa pro děti – zásady slušného chování ve společnosti – povídáme si, učíme se
 • 29. 4. – Mezinárodní den tance – činnosti k tématu

            

Květen:

 • Moje maminka - Den matek – tvoříme
 • Čarodějnice a jejich svět, kouzlení – tvoříme
 • Život v ekosystémech – svět rostlin a hmyzu -  bádáme, tvoříme
 • Cesta do pravěku – objevujeme, tvoříme
 • Příroda v pohádkách
 • 15.5. - Mezinárodní den rodiny – činnosti k tématu

 

Červen:

 • ZOO – hrajeme si, tvoříme
 • Den dětí
 • Slunce a moře a vše o nich – bádáme, tvoříme
 • Léto v pohádkách a dobrodružné příběhy pro děti
 • Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty, povídáme si, tvoříme, píšeme
 • 21. 6. – Mezinárodní den žiraf – činnosti k

 

                                                                 Vypracovala:  Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka ŠD

             

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat