Plán činností školní družiny školní rok 2023/24

Plán činnosti školní družiny školní rok 2023/24

                 

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno, Hamry 12, oddíl Školní družina. Probíhá v sedmi odděleních v budově Obřanská 7. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce se zaměříme na oblast upevňování a rozvoje vztahů mezi dětmi, jejich vzájemnou komunikaci a prevenci patologických jevů ve vztazích, rozvoj  zdravého životního stylu, upevnění a dodržování hygienických návyků, pobyt a činnosti venku na čerstvém vzduchu. Budeme pokračovat v  integraci ukrajinských dětí do kolektivu.

V činnostech ŠD se zaměříme na čtyři oblasti ve výchově:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, potírání agresivity formou vysvětlování (např. upozornit na nevhodnost sledování určitých filmů a pořadů v TV, vyhledávání agresivních filmů a pro děti nevhodných filmů,  PC her,  internetu vedoucí ke snižování prahu citlivosti k násilí) a individuálního jednání s dětmi, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství.

- společenskou výchovu -  prostřednictvím her, literatury a videí si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování (zdravení, stolování, chování k  lidem a kamarádům).

- multikulturní výchovu – prostřednictvím literatury s touto tématikou, her a zkušeností se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa.

- environmentální výchovu – zaměříme se zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:

1. oddělení - Svět v literatuře pro děti

2. oddělení – Pohádky z celého světa

3. oddělení – Půda a lidé

4. oddělení – Cesta kolem světa

5. oddělení – Poznáváme zvířata celého světa

6. oddělení – Výlety a cesty – poznáváme ČR

7. oddělení – Zvířata kolem nás

 

Projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tématikou prostřednictvím různých činností.

Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku na zahradě a hřišti v areálu školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.

Příležitostné akce pro jednotlivá oddělení – budou zařazeny v závislosti na aktuální nabídce.

Celodružinové akce

24. 10. 2023 - Lampionový průvod – celodružinová akce s rodiči

Leden – duben – S družinou do divadla – návštěva divadelního představení s rodiči (termín bude upřesněn dle programu divadel)

 

Další činnosti v ŠD dle měsíců kromě výše zmíněných aktivit:

 

Září:

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD, poučení o bezpečnosti

Hygienické návyky, provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole
Jsem školák, zpátky do školy, prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme, tvoříme

28. 9. – Den české státnosti – státní svátek – připomenutí, význam, souvislosti

Hody a posvícení  - význam, tradice, hody v naší obci

7. 9. – Den otevřených dveří památek ČR – činnosti k tématu

 

Říjen:

Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, pozorujeme, tvoříme

Plody podzimu – bádáme, učíme se, tvoříme

28. 10. – státní svátek Vznik ČR – význam, tradice, státní symboly – povídáme si, tvoříme

Halloween – tvoříme, hrajeme hry
Podzim v pohádkách a básničkách

20. 10. – Den stromů – činnosti k tématu

Listopad:

Příroda plná barev - bádáme, pozorujeme, tvoříme s přírodninami

Život v ekosystémech – proměny přírody, střídání ročních období, tvoříme

17. 11. – státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - význam, povídáme si

Chystáme se na advent – povídáme si, tvoříme

Sv. Martin 11. 11. – význam, tradice, tvoříme

21. 11. – Světový den pozdravů – činnosti k tématu

 

Prosinec:

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, koledy, tvoříme

Vánoce ve světě – bádáme, tvoříme
Vánoce v pohádkách a básničkách   
Mikuláš a čert – význam, tradice, tvoříme

Život v ekosystémech – bádáme, tvoříme

11. 12. – Den hor – činnosti k tématu

 

Leden:

Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, bádáme, tvoříme

Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – povídáme si, tvoříme

Tři králové – význam, tradice, tvoříme
Nekonečný vesmír

Zima v pohádkách

 24. 1. – Mezinárodní den vzdělání – činnosti k tématu

            

Únor:

Lidské tělo a zdravý životní styl - prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníček

Člověk pod maskou – masopust -význam, tradice, tvoříme. Lidské chování, emoce, já – povídáme si, čteme, zamýšlíme se (sv. Valentýn – láska).

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, tvoříme

Život v ekosystémech - zvířata v zimě – bádáme, tvoříme

Světlo – střídání dne a noci, svátek Hromnice 2. 2. – povídáme si, bádáme, tvoříme

14. 2. – Svátek zamilovaných -  činnosti k tématu

 

 

 

 

Březen:

Život v ekosystémech – příroda se probouzí – bádáme, tvoříme

Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu
Jsem cyklista – dopravní značky, vybavení, pravidla silničního provozu – učíme se, poznáváme

Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata, vznik Země – bádáme, tvoříme

Jaro v pohádkách a básničkách

22. 3. – Světový den vody – činnosti k tématu

           

 Duben:

Měsíc Země - vše o ekologii a ochraně přírody (Den Země 22.4.)

Měsíc bezpečnosti v dopravě – chování na silnici, ve městě, pravidla – učíme se

 Velikonoce – význam, tradice – tvoříme

 Život na farmě – bádáme, tvoříme

 Etiketa pro děti – zásady slušného chování ve společnosti – povídáme si, učíme s

 22. 4. - Den Země- činnosti k tématu

            

Květen:

Rodina, moje maminka - Den matek – vznik, tradice, tvoříme

Čarodějnice a jejich svět, kouzlení – tvoříme

Život v ekosystémech – svět rostlin a hmyzu -  bádáme, tvoříme

Cesta do pravěku – objevujeme, tvoříme

Příroda v pohádkách

15.5. - Mezinárodní den rodiny - činnosti k tématu

 

Červen:

Den dětí

Na návštěvě v ZOO - bádáme , tvoříme

Slunce a moře a vše o nich – bádáme, tvoříme

Léto v pohádkách a dobrodružné příběhy pro děti

Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty, povídáme si, tvoříme, píšeme

21. 6. – Mezinárodní den žiraf - činnosti k tématu

                                                                                Vypracovala:  Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

  

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Zástupkyně - speciální pedagog 773 789 205
Školní psycholog  602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat