Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.
Konzultace po domluvě přes Edupage nebo tel.: 602 505 098

Školní psycholog poskytuje poradenství, konzultace, intervenci a diagnostiku. Pracuje nejen s žáky, ale také s rodiči či učiteli. Pracuje skupinově či individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Individuálně se lze zaměřit na lepší poznání osobnosti žáka, na problémy s učením, na nejrůznější trápení, na zvládání těžkého životního období nebo na otázky kariérového poradenství. V rámci skupin pracuje s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky, vytváří podmínky pro týmovou spolupráci a dále provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy.  

Metodik prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Lenka Gregorová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace středa 12.00 - 13.00 nebo po domluvě

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu, který působí na žáky a je zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Spolupracuje s učiteli, rodiči, výchovným poradcem, Policií ČR. Dále spolupracuje a informuje o organizacích, které slouží k prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

NENECH TO BÝT
Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? Díky této stránce můžeš bez žalování napsat osobám na škole, které určitě pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty.
ODKAZ

Školní speciální pedagogové

Speciální pedagogové


Mgr. Helena Kočvárková, zástupkyně ŘŠ
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny pondělí 14.00 - 15.00, tel. 773 789 205

Komunikuje se školními poradenskými zařízeními, připravuje dotazníky pro pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Komunikuje s učiteli, rodiči a odborníky v oblasti podpory žáků se speciáolními vzdělávacími potřebami. Vede hodiny předmětů speciálně pedagogické péče, provádí depistáže a základní diagnostiku. Doporučuje vyšetření v PPP či SPC. Pomáhá s tvorbou plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům s domácí reedukací.

 

Mgr. Kristýna Škvařilová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny úterý 12.00 - 13.00

Mgr. Jindra Wojtková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Martina Ingrová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Speciální pedagogové spolupracují s učiteli a rodiči v oblasti vzdělávacích i výchovných potřeb žáků. Vedou hodiny předmětů speciálně pedagogické péče, provádí depistáže a základní diagnostiku. Doporučují vyšetření v PPP či SPC. Pomáhají s tvorbou plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Pomáhají žákům a jejich zákonným zástupcům s domácí reedukací.

 

 

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně
Mgr. Veronika Malinová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace po domluvě přes Edupage nebo tel.:  702 218 418

Výchovná poradkyně spolupracuje s učiteli a rodiči v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Eviduje žáky vyšetřené v PPP. Koordinuje tvorbu plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a připravuje dotazníky a posudky pro diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům s přijímacím řízením na střední školy.

 

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Zástupkyně - speciální pedagog 773 789 205
Školní psycholog  602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat