Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.
Tel: +420 725 507 214
Konzultace po telefonické domluvěm, či domluvou přes systém EduPage

Školní psycholog poskytuje poradenství, konzultace, intervenci a diagnostiku. Pracuje nejen s žáky, ale také s rodiči či učiteli. Pracuje skupinově či individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Individuálně se lze zaměřit na lepší poznání osobnosti žáka, na problémy s učením, na nejrůznější trápení, na zvládání těžkého životního období nebo na otázky kariérového poradenství. V rámci skupin pracuje s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky, vytváří podmínky pro týmovou spolupráci a dále provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy.  

Metodik prevence

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Lenka Gregorová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace středa 12.00 - 13.00 nebo po domluvě

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu, který působí na žáky a je zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. Spolupracuje s učiteli, rodiči, výchovným poradcem, Policií ČR. Dále spolupracuje a informuje o organizacích, které slouží k prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

NENECH TO BÝT
Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? Díky této stránce můžeš bez žalování napsat osobám na škole, které určitě pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna ty.
ODKAZ

Školní speciální pedagogové

Speciální pedagogové
Mgr. Helena Kočvárková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny pondělí 14.00 - 15.00, tel.: 602 505 098

Mgr. Kristýna Škvařilová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


konzultační hodiny středa 11.00 - 11.40

Speciální pedagog spolupracuje s učiteli a rodiči v oblasti vzdělávacích i výchovných potřeb žáků. Vede hodiny předmětů speciálně pedagogické péče, provádí depistáže a základní diagnostiku. Doporučuje vyšetření v PPP či SPC. Pomáhá s tvorbou plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům s domácí reedukací.

 

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně
Mgr. Veronika Malinová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultace úterý 7.30 - 8.30 nebo po telefonické domluvě tel.:  702 218 418

Výchovná poradkyně spolupracuje s učiteli a rodiči v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Eviduje žáky vyšetřené v PPP. Koordinuje tvorbu plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a připravuje dotazníky a posudky pro pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům s přijímacím řízením na střední školy.

 

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat