Provozní řád ŠJ

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY při ZŠ Brno, Hamry 12

1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ. 
Každá skupina strávníků má v jídelně vyhrazenou výdejní dobu k odběru
stravy:   

žáci a zaměstnanci: 11.45 - 14.00 hod.
jídlonosiče: 11.30 - 12.30 hod.
výdej obědů končí ve 14.00 hod.


Po této době již NENÍ MOŽNÉ VYDAT JÍDLO! (vyhl. 137/2004 Sb.)

2. Žáci se přihlašují ke stravování osobně nebo jejich zákonný zástupce.
Odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování, bez které nelze žáka
přihlásit k odběru obědů. Žáci dostanou kartičku, která je jejich doklad
o zaplacení obědů na daný měsic a bez které není možné vyzvednout
oběd. Pokud není uvedeno u přihlášky jinak, žák je přihlášen na celý
školní rok.

3. Všechny odhlášky ze stravy musí být provedeny osobně, SMS nebo
telefonicky. Obědy se přihlašují či odhlašují den předem do 13.00 hodin
u vedoucí školní jídelny. Platí pro jednotlivce a ne celé třídy! Odhlášky jsou prováděny vždy na DOBU URČITOU!!!!
Není technicky možné, aby vedoucí sledovala, kdy vám nastoupí dítě po nemoci do školy a sama ho po celou dobu odhlašovala.

Vydaná strava do jídlonosičů je určena ke krátkodobé spotřebě a nelze ji uchovávat!!!
Pracovnice ŠJ nenesou za kvalitu nevhodně uchovávané stravy žádnou zodpovědnost.

Odhlášky obědů z důvodu školní akce (výlety, ŠVP, sportovní akce) provádí vždy učitel, který akci organizuje a to nejpozději 3 dny před plánovanou akcí!!!!  Toto platí do konce května.  Výlety a ŠVP v červnu se odhlašují do 20.5., aby mohly být vyškrtnuty z červnové složenky. Rodinné dovolené a soukromé odhlášky odhlašuje rodič do 25.5.2020, poslední týden v červnu již nelze odhlašovat obědy vůbec z důvodu uzávěrky a vrácení přeplatků.

ŠJ neposkytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy,
je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, kde bude přesně vymezeno,
které potraviny musí být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy rodiče dohodnou předem
s vedoucí školní jídelny. Pokud si dítě přináší do školy vlastní stravu z důvodu diety, jeho
konzumace ve ŠJ (ohřev a vydání na talíř) musí být upravena smlouvou mezi rodiči a ŠJ.
ŠJ neodpovídá za kvalitu a nezávadnost této stravy.

4. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole.
Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních
nákladů). V případě onemocnění si neodhlášený strávník může 1. den nemoci
vyzvednout objednaný oběd do jídlonosiče (pouze čistého a ne do skla - zavařovací sklenice a pod.)
Tento oběd je za běžnou cenu (cenu potravin). Každý další neodhlášený oběd (i nevyzvednutý) je za plnou cenu,
tedy včetně osobních a věcných nákladů (Školský zákon č. 561/2005 Sb.,
§ 122 odst. 2 a vyhl. č. 107/2005 Sb., § 4 odst. 9), který je zákonný zástupce povinen uhradit.
Dbejte tedy, prosím, na včasné a řádné odhlášky obědů!!!!!!!!
Týká se to i jednodenních absencí, vymáhání pohledávek je pro obě strany nepříjemné.
Odhlašovat stravu nelze přes paní učitelky, družinu, či ředitelství školy!

5. Vstup do jídelny pro rodiče nebo doprovod je možný pouze v návlecích,
které jsou k dispozici v koši u zadního vchodu do budovy. Žáci a studenti
používají vlastní přezůvky.

6. Složenky pro žáky se dávají do tříd každého 20. v měsíci (nebo v nejbližší pracovní den) na následující měsíc. Složenka musí být zaplacena a doklad o zaplacení předložen vedoucí ŠJ do posledního dne v měsíci. Na základě dokladu dostane strávník razítko do průkazky.

7. Orazítkovanou průkazku děti ukazují každý den kuchařce při výdeji oběda.
Studenti odevzdávají platnou stravenku.
Bez orazítkované průkazky nebo stravenky nelze oběd vydat!

8. Obědy lze platit složenkou, trvalým příkazem, vkladem na účet nebo jednorázovým příkazem.
Platba na účet školy musí být připsána nejpozději posledního dne v měsíci.
Přeplatky za stravné z trvalých příkazů a z odhlášených obědů se vyúčtují vždy na konci června každého školního roku.
Větší částky peněz jsou posílány zpět na účet, částky do Kč 100,- jsou vráceny v hotovosti.
Částky, které k 31.1. přesahují Kč 500,- budou vyúčtovány - zaslány zpět na účet strávníka k tomuto datu.
U ostatních plateb jsou přeplatky průběžně během roku odečítány z částek na další měsíce.

Cena obědů k 1. 9. 2019:

cena je pouze za potraviny, provoz hradí stát, v závorce je uvedena celá cena oběda za neodhlášené obědy, včetně provozních nákladů:
7 - 10 let: 25,- Kč /oběd (Kč 58,-/oběd)
11 - 14 let: 27,- Kč/oběd (Kč 60,-/oběd)
15 a více let 29,- Kč/oběd (Kč 62,-/oběd)
zaměstnanci: 29,- Kč/oběd (Kč 62,-/oběd)


Cena obědů se může zvýšit v průběhu školního roku, záleží na růstu cen potravin, či výše DPH.
Za 1 oběd se rozumí: porce polévky, hlavní jídlo, podle jídelního lístku,1 porce zeleninového či ovocného salátu (10 dkg), ovoce, mléčný výrobek
nebo moučník a 1 sklenice nápoje 0,2 l.

9. Strávník či zákonný zástupce je povinen seznámit se z Provozním řádem ŠJ a respektovat jednotlivé body.
Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo jídelnu.
Za nevhodné chování a opakované porušení Provozního řádu může být strávník vyloučen
ředitelkou školy ze stravování - Zákon č. 561/2004 Sb.,§ 31.

vedoucí školní jídelny: Šindlerová Zuzana
tel. 545 230 344, mobil 602 505 062
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Brně dne 1. 9. 2019

 

 

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb