Provozní řád ŠJ

Provozní řád školní jídelny při ZŠ Brno, Hamry 12

(tel. 545 230 344, mob. 602 505 062, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ.

2. Strávník a jeho zákonný zástupce je povinen se seznámit s Provozním řádem jídelny.

3. Cena oběda k 1. 9. 2021

strávníci 7 – 10 let             26,- Kč/ oběd                  plná cena 60,- Kč/ oběd
strávníci 11 – 14 let           28,- Kč/ oběd                  plná cena 62,- Kč/ oběd
strávníci 15 a více let        30,- Kč/ oběd                  plná cena 64,-Kč/ oběd
zaměstnanci školy            30,- Kč/ oběd                  plná cena 64,- Kč/ oběd

4. Cena obědů se určuje každý školní rok a může se v závislosti na růstu cen měnit. Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo a dle jídelního lístku porce zeleninového či ovocného salátu, nebo moučníku a sklenice nápoje. ŠJ neposkytuje dietní stravování. Případnou úpravu stravy je nutné projednat s vedoucí ŠJ na základě lékařské zprávy. V případě, že si dítě přináší z důvodu diety vlastní stravu, jeho konzumace musí být upravena smlouvou mezi zákonným zástupcem a ŠJ. Za kvalitu této stravy ŠJ neodpovídá.

5. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo jídelnu. Vstup do jídelny je povolen pouze v přezůvkách nebo návlecích, které jsou k dispozici u zadního vchodu do budovy.

6. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky. V případě onemocnění si lze oběd vyzvednout v 1. den nemoci do čistého jídlonosiče (ne skleněné, hliníkové nádoby apod.). Každý další neodhlášený (i nevyzvednutý) oběd je již za plnou cenu a strávník je povinen jej uhradit.

7. Obědy se vydávají:
pro žáky a zaměstnance  11.20 – 14.00 hod
do jídlonosičů                   11.30 – 12.30 hod

8. Strava do jídlonosičů je určena k rychlé spotřebě a nelze ji uchovávat. Za kvalitu nevhodně uchované stravy nenese ŠJ žádnou zodpovědnost.

9. K výdeji stravy je třeba ISIC karta, kterou strávník přikládá k čtecímu zařízení v jídelně a je tak zaznamenán odběr oběda. ISIC karta je majetkem strávníka, lze ji zařídit prostřednictvím žádosti ve škole. Cena je 250,- Kč, její platnost je 5 let a lze ji využít i jinde. Je provázána se školním informačním systémem Edupage. V případě, že strávník zapomene kartu, vyřeší vyzvednutí oběda s vedoucí ŠJ.

10. Přihlašování a odhlašování obědů
a. Obědy se přihlašují či odhlašují den předem do 13.00 hod u vedoucí školní jídelny, a to telefonicky, prostřednictvím SMS nebo přes školní informační systém Edupage. Mailem nelze!! Odhlášky jsou prováděny na dobu určitou, nelze sledovat dobu, po kterou je dítě nemocné.

b. Odhlášky obědů z důvodu školní akce (výlety, školy v přírodě, aj.) provádí vždy učitel zodpovědný za organizaci akce, a to nejpozději 3 dny před plánovanou akcí. Červnové školní akce se odhlašují nejpozději do 20. 5., rodinné dovolené a soukromé odhlášky do 25. 5. a poslední týden v červnu nelze již odhlašovat vůbec z důvodu uzávěrky a vracení přeplatků.

11. Poplatek za stravování hradí strávník převodem z bankovního účtu a platba musí být připsána na účet nejpozději do 25. dne v měsíci. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, nemá strávník nárok na oběd.

12. Za nevhodné chování a opakované porušování Provozního řádu ŠJ může být strávník vyloučen ze stravování.

V Brně dne 1. 9. 2021
Zuzana Šindlerová, vedoucí školní jídelny

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD K. Kilianová  722 732 101
ŠD E. Rychtecká 725 507 216
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb